Поддршка на семејства

Медицинска придружба и помош со лекарства

Медицинска придружба и помош со лекарства

Медицинската сестра од тимот на Љубезност, придружуваше наши крајни клиенти до здравствените институции каде што некои социјално загрозени граѓани имаа потреба. Исто така, беа дадени лекарства - донирани од хуманите граѓани, онаму каде што беа најпотребни. Искажуваме...

read more
Поддршка од медицинска сестра и социјален работник

Поддршка од медицинска сестра и социјален работник

Луѓето кои беа посетени во Момин Поток, живеат во нехумани услови, дел од нив се без струја и немаат документи. Нашиот тим од социјален работник и медицинска сестра посетија семејства на кои им беше дадена соодветна поддршка. Им беа дадени совети за здравјето и за...

read more
Посетено потенцијално бездомно семејство

Посетено потенцијално бездомно семејство

Вчера беше посетено потенцијално бездомно семејство. Сместени се во привремено засолниште во една куќа која е напуштена. Мажот и жената имаат 3 дечиња, од кои едното има здравствени проблеми. Од наша страна страна им беше укажана социјална, правна и медицинска...

read more
Посета на социјално загрозено семејство

Посета на социјално загрозено семејство

Нашиот тим денес посети социјално загрозено семејство на кое му пружи психо-социјална и медицинска помош. Низ разговор на семејството му беше дадена соодветна социјална помош, беше разговарано за нивната здравствена состојба од страна на медицинско лице и беа...

read more
Поддршка за социјално загрозени семејства

Поддршка за социјално загрозени семејства

Поддршка за социјално загрозени семејства на ден 18.08.2021, нашиот тим посети 2 самохрани мајки на кои им пружи психо-социјална, правна и медицинска помош. Семејствата живеат во Илинден и Кадино. Едната мајка има потреба најмногу од правна поддршка и советување, па...

read more
Посета на семејства

Посета на семејства

Посетивме 2 социјално загрозени случаи во Кисела Вода и Ѓорче Петров. Нашиот тим даде психо-социјална и медицинска поддршка на два случаи, од кои првиот е самохрана мајка чие дете е со здравствени проблеми, а другиот е лице со физичка попреченост. Во реализирање на...

read more