Достава на донации (29.10.2021)

2 Nov 2021 | Доставени донации

Нашите волонтери посетија 9 домаќинства во Карпош, Ѓ. Петров, Чаир, Центар, Ш. Оризари, К. Вода.

До нивните домови беа доставени:

– Облека: 39,2 кг

– Постелнина: 7,3кг

– Храна: 36,5 кг

– Обувки: 5 пара

– Средства за хигиена: 7,5 кг

– Садови за јадење: 10 кг

– Прибор за школо: 6 комплети

Во реализирање на овие седмични активности имаме поддршка од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions, а програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas, како и од Сојузно Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачи на Република Австрија преку проектот ГРИЖИ СЕ.