Достава на донации

17 Aug 2021 | Доставени донации

Нашите волонтери посетија 2 социјално загрозени семејства во Ѓорче Петров и Кисела Вода при што ги доставија следниве наменски донации:
– Храна: 50 кг.
– Хигиена: 10,5 кг.
– Облека: 21,1 кг.
– Обувки: 2 пара
– Постелнина: 4 кг.

Во реализирање на овие активностите имаме поддршка од Град Скопје, компаниите #PowerView, #CMXSolutions, Sunilens, а програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas