Доставени донации до социјално загрозено семејсто

11 Nov 2021 | Доставени донации

Семејство од Куманово, долго време спиеше надвор и лето и зима, до разрушените ѕидови од старата куќа. Комшиите заедно со други добри луѓе, им направиле едно сопче и сега живеат во него.

Наши волонтери вчера повторно го посетија семејство и му доставија облека и постелнина (15,2 кг). Продолжуваме да даваме подрршка на семејството и да им помагаме.