Доставени донации на социјално загрозени семејства

19 Nov 2021 | Доставени донации

Продолжуваме да им помагаме на нашите крајните корисници. Вчера (18.11), беа посетени 10 социјално загрозени семејства во Бутел, Аеродром, Чаир и Центар, на кои им беа доставени вкупно:

70 кг храна

21 кг средства за хигиена

28 кг облека

5.75 кг играчки

6 пара обувки

10 кг садови

10.65 кг постелнина

Овие активности се целосно поддржани од Сојузно Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачи на Република Австрија преку проектот ГРИЖИ СЕ, исто така имаме поддршка и од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions. Програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas.