ИЗВЕШТАИ

Транспарентноста е важна карактеристика на граѓанските организации и затоа сметаме дека имаме обврска да ѝ претставиме на јавноста што сè работиме. Овде можат да се најдат извештаите од работењето на здружението ‚‚Љубезност‘‘ од 2016 година до денес. Во истите објаснети се нашата работа, нашите активности, партнерства и успесите кои сме ги оствариле во изминатите години.