КОНТАКТ

Доколку сакате да нè контактирате можете да ја користете следнава контакт форма и ние ќе одговориме на вашата порака на email адресата која што ќе ја оставите. Доколку пак повеќе ви одговара да нè контактирате преку социјалните мрежи, можете да го направете тоа преку испраќање на порака на нашите страници/профили.

+389 (0)70 37 88 77

08:00 – 16:00
(понеделник – петок)

Бул. Кочо Рацин бр. 30, 1000 Скопје