Медицинска поддршка

31 Oct 2021 | Останати редовни активности

Голема благодарност до др. Славица Арсова на психијатрија која несебично се грижи за своите пациенти и пружи преглед за наш краен клиент. Се радуваме за ваквите добронамерни соработки.

Овие активности се целосно поддржани од Сојузно Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачи на Република Австрија преку проектот ГРИЖИ СЕ, исто така имаме поддршка и од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions. Програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas.