Очен преглед за краен корисник

29 Sep 2021 | Останати редовни активности

ОПТИКА ИЦО од општина Центар (Зелено пазарче) повторно се вклучи во поддршка на активностите на Љубезност.

Благодарениe на оптиката, нашиот сограѓанин доби бесплатен очен преглед. Во текот на прегледот беше придружуван од страна на нашата медицинска сестра.

Оптика ИЦО дава бесплатен преглед за наш краен корисник

Голема благодарност до Благица и Оптика Ицо за покажаната хуманост на дело.