Поддршка за социјално загрозени семејства

18 Aug 2021 | Поддршка на семејства

Поддршка за социјално загрозени семејства на ден 18.08.2021, нашиот тим посети 2 самохрани мајки на кои им пружи психо-социјална, правна и медицинска помош. Семејствата живеат во Илинден и Кадино.

Едната мајка има потреба најмногу од правна поддршка и советување, па беше реализиран советодавен разговор и упатства за следни чекори.

Во реализирање на активностите имаме поддршка од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions , а програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas

faf sdfa sfasd fasdf asd fasd fa asd fasd f
asd fadsfsadfas asfasfd asf as fasfd asfda afadsaf asdf
dfasdfas sdf fdasfasdfeegg rtj ukiukuk y]iku ter wt dfg sdfg sdg