ВИДЕА

Дел од активностите на Љубезност се евидентирани во вид на видео клипови, како и видео записи од прилози или гостување во емисии на различни информативни агенции и телевизиски куќи од земјата или странство. Целта е да се анимира јавноста за предизвикот со сиромаштијата од една страна, како и да се даде поттик кон граѓаните и фирмите за нивно активно вклучување во решавање на истиот.