Достава на донации до социјално загрозени семејства

16 Nov 2021 | Доставени донации

Во петокот (12.11.2021), наши волонтери посетија 9 семејства од Гази Баба на кои им беа доставени:

– Храна 91кг

– Средства за хигиена 30,5кг

– 2 училишни прибора

– Облека 5кг

– Обувки 1 пар

Овие активности се целосно поддржани од Сојузно Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачи на Република Австрија преку проектот ГРИЖИ СЕ, исто така имаме поддршка и од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions. Програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas.