Посета на семејства

17 Aug 2021 | Поддршка на семејства

Посетивме 2 социјално загрозени случаи во Кисела Вода и Ѓорче Петров.

Нашиот тим даде психо-социјална и медицинска поддршка на два случаи, од кои првиот е самохрана мајка чие дете е со здравствени проблеми, а другиот е лице со физичка попреченост.

Во реализирање на активностите имаме поддршка од Град Скопје, компаниите #PowerView и #CMXSolutions, а програмските активности на здружението #ЉУБЕЗНОСТ се со поддршка на програмата на #CivicaMobilitas